Letölthetők a rendezvény prezentációi:

Eperjesi Tamás (Herman Ottó Intézet, igazgató): Vidékfejlesztés és Nemzeti Értékek
Dr. Bereczki Ibolya (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, főigazgató helyettes): Tájházaink bővülő szerepköre az értékőrzésben
Fáy Dániel (Falufejlesztési Társaság, elnök): Jó gyakorlatok az épített örökség és a településkép egymásra ha tásának példáiból.
Dr. Páll István (Sóstói Múzeumfalu, ny. igazgató): Hagyományos fa lukép visszaállítási kísérletek az Encsi Kistérség településein az ezredforduló után
Dr. Kéri Ildikó Erzsébet – dr. Kéri Gáspár (Gálospetri Magyar Tá jház, tulajdonos): Egy porta teljes rekonstrukciójának hatása a településképre.
Koleszár Krisztián (Galyasági Településszövetség, titkár): Ófalume ntés Bódvaszilason 2010 – 2015
Az algyői tájház
Füzes Endre válogatás
Tertaj
Kacár Tanya: “Saját ház-saját kenyér” felnőtté képző tanf olyam