Pályázati felhívás rövid elbeszélés vagy lírai alkotás írására Irodalmi intervenció a tatai német nemzetiségi múzeum kiállításában
A tatai német nemzetiségi múzeum „Mi és a többiek” című kiállítása – a tájházak küldetésétől eltérően – nem egy lokális nemzeti/etnikai kisebbségi csoportnak állít emléket, hanem azt az állandóan változó folyamatot mutatja be múzeumi eszközökkel, mely a kisebbség és többség egymást feltételező kapcsolatának következménye: az idegenség megismerését, a sztereotípiák kialakulását, az előítéletek hagyományozódását vagy a kölcsönös hatásokat.
Kiállításunk számvetés a közelmúlt nemzetiségi politikáival, a lehasított múlttal és a kanonizált kollektív emlékezettel.