Terényi Tájház

A régi húsvéti szokások felelevenítése - tojásfestés, népviselet bemutatása, hagyományos húsvéti ételek bemutatása és kóstolása.

Cím: 2696 Terény, Arany J. út 31.
Megye: Nógrád
Nyitva tartás: 2017. április 22, szombat 10:00-17:00
Belépődíj: ingyenes
További információk: www.tereny.hu
Tel.: 06/35/548000   
E-mail: postmaster@tereny.t-online.hu

Tájházak Napja 2017: 

A régi húsvéti szokások felelevenítése - tojásfestés, népviselet bemutatása, hagyományos húsvéti ételek bemutatása és kóstolása.

 

 

 

Tájházak Napja 2015: 

"Vásáros Terény régen és ma"

A régi időben Szent György napján kirakodó és állatvásárt tartottak a településen, amit mindig nagy érdeklődéssel várt a falu apraja nagyja. Ennek szellemében készülünk a tájházak napi kézműves vásárunkra. Régi idill felidézését tervezzük új köntösbe öltöztetve. Fiataloknak és idősebbeknek is értékes programmal készülünk, muzsikával, énekkel, kiállítással és a nap végén vacsorával. Kézműveseink bemutatják tudományukat, értékeiket a helyi lakosoknak és minden kedves hozzánk látogatónak.

Tájházak Napja Beszámolók 2014: 

Szakrális emlékeink
A katolikus és az evangélikus felekezet szakrális emlékeinek, értékeinek megismerése. Kézműves foglalkozás a Tájház udvarán, húsvéti hímes tojás kiállítás, helyi népviseletbe öltöztetett babák bemutatása. Népviseletbe öltözés és Májusfa állítás.   

Tájházak Napja 2014: 

A szervezési feladatok - a megvalósításban közreműködő csoportok és szervezetek részvételével - a megfelelően összehangolt tevékenység érdekében tervezéssel és megbeszéléssel kezdődött már hetekkel korábban.

A Települési Önkormányzat, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mellett a településen működő civil- szervezetek és csoportok többsége (Faluvédő és Segítő Egyesület, Terényi Egyedülállók Közössége – TEGYEK, Ifjúsági- és Gyermek Önkormányzat, Kalácska népdalkör, Katolikus és Evangélikus Egyház) bekapcsolódott a tervezésbe, illetve a megvalósításba.

A program három helyszínen (Tájház, Evangélikus Templom - Gyülekezeti Ház, Katolikus Templom) és két időbeni részre osztva (délelőtt, délután) zajlott.

A délelőtt a gyermekek és a fiatalok számára a húsvéti ünnepkörhöz tematikusan kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal és a testvértelepülésről érkező delegáció fogadásával kezdődött.
   
Majd a program egésze és az erre az alkalomra rendezett időszaki kiállítás (helyi népviseletbe öltöztetett babák, húsvéti tojások: írott, festett, horgolt) ünnepélyes megnyitásával, májusfadíszítéssel, muzsikaszóval folytatódott – tavaszi játékokkal, énekekkel - együtt minden résztvevővel, vendéggel és szervezővel.
   
A szakrális értékek egyházi ünneprendhez kapcsolódó tárgyi emlékeinek, hagyományainak, szokásainak minél átfogóbb és teljesebb bemutatását az egyházak vállalták magukra az arra leginkább méltó és gyakorlati szempontból is leginkább alkalmas térben, a templomokban.

A Katolikus templomban a délután kezdődő szent misét az egyházi évkör ünnepeihez kapcsolódó történeti bemutató, csendes körbejárás előzte meg, illetve vezette fel (magyarázó, ismertető gondolatok – Vagyóczky József plébános, Szedlák Józsefné harangozó; ének - Kalácska népdalkör).
    
A mise után a templom előtt szeretetvendégség, kínáló „komatál” várta a híveket, vendégeket – archaikus ünnepi ételekkel, ahogyan palócföldön szokás: telve szeretettel, a húsvét üzenetével – szépségesen hímzett abroszokról, ragyogó, virágpompás népviseletben kínálva az arra járót, minden felekezet és minden emberek egységét hirdetően.

Ezután a Evangélikus Templomban folytatódott a település szakrális értékeinek bemutatása énekkel, közös imával (Füke Szabolcs lelkész). A litániákon valamikor használt különös szépségű tárgyak, kellékek – melynek egy részét maguk a hívek készítették, varrták, hímezték – kerültek bemutatásra, váltak újra láthatóvá. Különös érték az írott emlékek között a Tranoscius énekeskönyv, melynek énekeit már csak kevesen ismerik, de az utóbbi esztendőkben és most erre az alkalomra is felelevenítettek, újra tanultak a hívek.

A reggeltől csendes kitartással újra és újra nekikeseredő „Szent György-harmatos” esős idő késő délutánra ragyogó napfénnyel mosolygott a vendégseregre,  akik a lelket emelő  áhítat után a szakrális terekből a zöldfüvű Tájház udvarán gyülekeztek, hogy a kondérban már gőzölgő estebédet, a brindzás haluskát (szrapacskát)  elfogyasszák, ahogyan azt kell: juhtúróval, káposztával jóféle borral, beszélgetés, barátkozás közben.
     
A nap melegen és simogatón lemenőben is még táplálni igyekezett fényével az esti tüzet, szent György idejének tisztító tüzét, amit ilyenkor a gulyák, nyájak, csordák első kihajtásának idején máglyába raktak - kapcsolatot remélve az égi és a földi fények egysége, életet adó és indító ereje közt – hasznára az embernek, növénynek, állatnak egyaránt.

Az esteli harangszó hazahívogatón csendült. A program este nyolc óra körül véget ért. A testvér településről érkezett vendégektől elköszöntünk és lassan elcsendesedett minden – a falu és tájház udvara.
Gyerekek körbe ülték a tüzet, nézték az égre pattogó szikrákat és őrizték odaadón, míg az el nem hamvadt.
A szent idő megszentelte mindazt, ami illő, ami fontos, ami egység, ami a teremtett embert a Teremtővel összeköti és a világi életben az útján segíti.
Húsvét üzenete, az emberi kapcsolatokra, közösségekre vonatkozó útmutatása megvalósult a kultúra mentén, amihez ezer szálon kapcsolódunk múltban, jövőben, jelenben egyaránt, generációkon át.

Tájházak Napja 2013: 

Őseink nyomában   
Tájház bemutatása, ételkóstoló, kézműves termékek   

Share/Save