PAPÍRÉRT KÜLDENI

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének publikációs felhívása:
Az ezeréves küszöböt átlépve az embereket új szellemi, kulturális és társadalmi kihívások borítják el, amelyeket a jelen okoz. A változások és az igények bővülnek, emiatt könyörtelen igényt érzünk új eszközök keresésére, folyamatosan kénytelenek vagyunk átgondolni és újraértékelni a régi perspektívákat, a társadalmi és kulturális minták változásai megkövetelik, hogy túllépjük a határokat és lépjen ki a fegyelmi határokból. Az Ethnographica et Folkloristica Carpathica célja, hogy nemzetközi fórumot biztosítson a kutatók számára, ahol ezeket a kérdéseket megvitathatják azzal a reménnyel, hogy megvilágítsák és megértsék tágabb történelmi-földrajzi-társadalmi-kulturális hátterüket, és bemutassanak egy-két választ ezekre a növekvő kihívásokra.
A folyóirat új kiadásának témája az Untold narratívákra, a láthatatlan jelekre összpontosít , ahol a kutatókat felkérjük, hogy avatkozzanak be a néprajz, a folklór és a kulturális antropológia új perspektíváiról folytatott vitába, hogy megvizsgálják a kánonból kizárt kulturális elemeket, hangot adjon azoknak, akiket elhallgattattak, és teret engedjenek a tudományterületek marginalizált műfajainak. A beadványoknak a következő témák bármelyikére kell kitérniük és megválaszolniuk őket:
Új értékek és preferenciák a tudományágban
A kulturális kánonból kizárt szövegek, művek, tárgyak, elemek
Régi elbeszélések új jelentések: az ébredés jelensége
Hallatlan történetek, elhallgattatott csoportok, marginalizált műfajok
A folklorizmus irányai: folklorizmus, neofolklorizmus, posztfolklorizmus
A folklorizáció, az öröklés és az intézményesítés folyamata
Kilépés a fegyelmi határokról: új perspektívák a néprajz és a kulturális antropológia kutatási módszertanában

A kézirat angol vagy német nyelven írható.
A benyújtás határideje 2021. április 1..
Amikor előkészíti a kéziratot benyújtásra, használja a szerzői útmutató utasításait. Kérjük, szánjon időt arra, hogy a lehető legszorosabban olvassa el és kövesse őket, mivel ezzel biztosíthatja, hogy a lap megfeleljen a folyóirat követelményeinek.
https://ojs.lib.unideb.hu/ethnographica/callforpaper
Fotó: https://fortepan.hu/hu/photos/?q=%C3%ADr%C3%B3

Share/Save