A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének publikációs felhívása:Az ezeréves küszöböt átlépve az embereket új szellemi, kulturális és társadalmi kihívások borítják el, amelyeket a jelen okoz. A változások és az igények bővülnek, emiatt könyörtelen igényt érzünk új eszközök keresésére, folyamatosan kénytelenek vagyunk átgondolni és újraértékelni a régi perspektívákat, a társadalmi és kulturális minták változásai megkövetelik, hogy túllépjük a határokat és lépjen ki a fegyelmi határokból. Az Ethnographica et Folkloristica Carpathica célja, hogy nemzetközi fórumot biztosítson a kutatók számára, ahol ezeket a kérdéseket megvitathatják azzal a reménnyel, hogy megvilágítsák és megértsék tágabb történelmi-földrajzi-társadalmi-kulturális hátterüket, és bemutassanak egy-két választ ezekre a növekvő kihívásokra.A folyóirat új kiadásának témája az Untold narratívákra, a láthatatlan jelekre összpontosít , ahol a kutatókat felkérjük, hogy avatkozzanak be a néprajz, a folklór és a kulturális antropológia új perspektíváiról folytatott vitába, hogy megvizsgálják a kánonból kizárt kulturális elemeket, hangot adjon azoknak, akiket elhallgattattak, és teret engedjenek a tudományterületek marginalizált műfajainak. A beadványoknak a következő témák bármelyikére kell kitérniük és megválaszolniuk őket: Új értékek és preferenciák a tudományágbanA kulturális kánonból kizárt szövegek, művek, tárgyak, elemekRégi elbeszélések új jelentések: az ébredés jelenségeHallatlan történetek, elhallgattatott csoportok, marginalizált műfajokA folklorizmus irányai: folklorizmus, neofolklorizmus, posztfolklorizmusA folklorizáció, az öröklés és az intézményesítés folyamataKilépés a fegyelmi határokról: új perspektívák a néprajz és a kulturális antropológia kutatási módszertanában
A kézirat angol vagy német nyelven írható.A benyújtás határideje 2021. április 1..Amikor előkészíti a kéziratot benyújtásra, használja a szerzői útmutató utasításait. Kérjük, szánjon időt arra, hogy a lehető legszorosabban olvassa el és kövesse őket, mivel ezzel biztosíthatja, hogy a lap megfeleljen a folyóirat követelményeinek.https://ojs.lib.unideb.hu/ethnographica/callforpaperFotó: https://fortepan.hu/hu/photos/?q=%C3%ADr%C3%B3