Hírek és rendezvények

cim MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK SZÖVETSÉGE XVIII. ORSZÁGOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA

A Tájházszövetség országos találkozója részeként az október 8-i szakmai konferenciának helyet adó Jókai Mór Művelődési Házban az áramszolgáltató ér

Kép:
Törzs:
A Tájházszövetség országos találkozója részeként az október 8-i szakmai konferenciának helyet adó Jókai Mór Művelődési Házban az áramszolgáltató értesítése szerint egész napos áramszünet várható. Új helyszínként a PostART nevű közösségi színtér (Budaörs, Clementis László utca és Ébner György köz sarok, http://postartbudaors.hu/rolunk/) áll rendelkezésünkre. 2021. október 9-én, szombaton a tanulmányi utunk gyülekező helyszíne Budaörsön az Adler Panzió előtti parkoló (Budapesti út 15.) lesz, az indulás időpontja: 8. 00 óra.   2021. OKTÓBER 7-9.ÖSSZETARTOZUNK - A NEMZETISÉGEK ÉS A NÉPESSÉGCSERE MEGJELENÍTÉSI FORMÁI A TÁJHÁZAKBANA MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK SZÖVETSÉGE XVIII. ORSZÁGOS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA    
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/xviii._orszagos_tajhaztalalkozo_program_terv_3.pdf, https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/jelentkezesi_lap_2021.doc
Link to content: megtekintés
datum: 09/26/2021 - 21:06

cim Első alkalommal nyerte el „Az Év Tájháza” díjat határon túli tájház

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2021. október 7 és 8 között Budaörsön tartja XVIII. Országos szakmai konferenciáját és találkozóját.

Kép: , , , , , ,
Törzs:
A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2021. október 7 és 8 között Budaörsön tartja XVIII. Országos szakmai konferenciáját és találkozóját. Összetartozunk - A nemzetiségek és a népességcsere megjelenítési formái a tájházakban címmel rendezett konferencia tematikáját a házigazda település, Budaörs múltjához, jelenéhez igazította a Tájházszövetség. A konferencia napján, pénteken került sor „Az Év Tájháza” díj átadására, melyet 2021-ben a Nagyberegi Tájház érdemelt ki. Az elismerést dr. Bereczki Ibolya elnöktől, Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöktől, valamint Mucsi Gézától, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága munkatársától vehették át a díjazottak. A kárpátaljai tájház kiemelkedő szerepet játszik a térség kulturális életében, az „élő tájház” nagyszerű példája. A Nagyberegi Tájházat 2013. február 15-én avatták fel. Fenntartója a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, programjait a Pro Cultura Subcarpathica szervezi. A tájház és a hozzá tartozó gazdasági épületek megfelelő helyszínt biztosítanak a programok lebonyolításához, legyen szó akár táncházról, kézműves foglalkozásról, népi játékról vagy hagyományos kenyérsütésről. A beregi szőttes készítése kihagyhatatlan a tájház foglalkozásai közül, ennek megfelelően a kamra szövőházként funkcionál. A vászonkészítésre és a fonásra szánt alkalmakon a technikák elsajátítása mellett fontos szerep jut a közösségépítésnek és a tapasztalatcserének. A tájház sokszínű tevékenységének kiváló példája, hogy az elmúlt év során nagy sikerrel tartottak múzeumpedagógiai foglalkozásokat ukrán és orosz anyanyelvű diákoknak. Erről egy publikáció is készült „A néprajzi ismeretek átadásának lehetőségei a magyar, mint idegen nyelv órákon a Nagyberegi Tájház múzeumpedagógiai foglalkozásainak példáján” címmel.
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/laudacio_a_nagyberegi_tajhazrol_a_dijatadora.doc
Link to content: megtekintés
datum: 10/09/2021 - 21:22

cim ANDO GYÖRGYTŐL BÚCSÚZUNK

Ando György a Tájházszövetségnek alapító elnökségi tagja, feladata 16 éven keresztül, 2019-ig a magyarországi szlovák tájházak érdekképviselete, szakmai segítségnyújtása volt. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum munkatársai az alábbi nekrológgal búcsúznak igazgatójuktól, gyászukban mi is mély, őszinte fájdalommal osztozunk.

Kép:
Törzs:
Ando György a Tájházszövetségnek alapító elnökségi tagja, feladata 16 éven keresztül, 2019-ig a magyarországi szlovák tájházak érdekképviselete, szakmai segítségnyújtása volt. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum munkatársai az alábbi nekrológgal búcsúznak igazgatójuktól, gyászukban mi is mély, őszinte fájdalommal osztozunk. Végső búcsú Ando Györgytől, a múzeum igazgatójától Hetek óta vártuk, hogy nyíljon az ajtó, és a tőle megszokott vidámsággal belépjen rajta. Ma nagy fájdalommal, mélyen megrendülve, mérhetetlen szomorúsággal kellett tudomásul vennünk, hogy nem jön többé. Elment közülünk Ando György, az igazgató, a kolléga, a barát, aki kifejezhetetlenül nagy űrt, de ugyanakkor jelentős nyomot hagyott maga után. Barátságos személyisége, kreativitása, humora, gondoskodó szeretete pótolhatatlan. 2021. szeptember 22-én, fájdalmasan fiatalon, 55 évesen távozott közülünk.Ando György szakmáját szívvel-lélekkel végző, igazi néprajzkutató volt. Békéscsabán született 1966-ban, és magától értetődő módon a szlovák iskolában végezte alap- és középfokú tanulmányait, majd a pozsonyi Comenius (Komenský) Egyetem Bölcsészettudományi Karának néprajz szakán szerzett diplomát. Pozsony élete fontos szakasza volt, számos barátságot kötött itt, és szép történeteket őrzött a fiatal évei időszakából. 1989-től a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága néprajzos muzeológusaként dolgozott, 2001-től 2012-ig az intézmény múzeumigazgató-helyettese, 2013-tól a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója volt. Egész pályafutása a csabai múzeumhoz kötődött, ismerte a muzeológiai munka és a néprajzkutatás minden apró részletét. Nem csak ismerte, hanem szerette is a múzeumot, az itt folyó csapatmunkát. Mindig hangoztatott célja a szakmai-tudományos-kiállítási munka fellendítése, színessé, érdekessé tétele volt, hogy ebben az intézményben semmi ne legyen szokványos, unalmas. A múzeumunk olyan hely legyen ahova érdeklődéssel, izgalommal, kíváncsisággal teli várakozással lépnek be az emberek, és elégedetten távoznak. És így lett. Kiállítások, rendezvények, programok sora, a múzeum elismertségének elérése őt igazolta. Nehéz feladatot hagyott ránk, munkatársaira.Ando György tudományos kutatási területe a békéscsabai, valamint a hazai szlovákság népi építészetének, a megye népi hagyományainak vizsgálata volt. Kevés olyan embert ismerünk, aki ilyen erős és mély gyökerekkel kötődne szülővárosához és a szlovák közösséghez. Nem véletlen, hogy elindította a múzeumban az „Ami csabai…” kiállítás- és kiadványsorozatot, amivel méltó helyre emelte a csabaiságot, a csabai múltat, a város kulturális értékeit, jeles személyiségeit. A hazai szlovákság életében az évek során több társadalmi tisztséget töltött be és választott tisztségviselője is volt helyi és országos szinten egyaránt.Számos időszaki kiállítás megvalósításában vett részt Magyarországon és külföldön egyaránt, több könyv és számos szakmai tanulmány szerzője. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy színvonalas, tudományos igényű, ugyanakkor nagy létszámú látogatót vonzó kiállítások adják a múzeum tevékenységének gerincét. A népszerű időszaki kiállítások után, a 2020–2021. évben az „utazás TÉRben és IDŐben” című, modern szemléletű új állandó kiállítással is büszkélkedhet a múzeum, melynek egységei, a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala, valamint a Békéscsaba az évezredek idővonalán című kiállítások méltán számíthatnak a látogatók érdeklődésére.2013-ban mind tartalmi, mind formai szempontból megreformálta és szerkesztőként koordinálta a múzeum kiadványozási tevékenységét, aminek eredményeként nagy érdeklődésre számot tartó könyvek sora jelent meg a Munkácsy Mihály Múzeum kiadásában. A folyamatosan végzett tudományos kutatómunka és ismeretterjesztési feladatok közül kiemelésre érdemes az Európai Unió által támogatott 5 PHARE CBC projekt, amelynek keretében romániai és magyarországi településeken zajlottak változatos tematikájú kutatások a békéscsabai és az aradi múzeum munkatársainak közreműködésével. A szakmai csapatmunka nemcsak tudományos értékeket, hanem hosszan tartó baráti kapcsolatokat is eredményezett számára. Ugyanez jellemezte a szlovákiai tőketerebesi múzeum munkatársaival való szoros szakmai kapcsolatát és barátságát, melynek nyomán számos kiemelkedő programot hozott létre kölcsönösen a két intézmény. Múzeumi munkájához kapcsolódóan számos társadalmi tisztséget is betöltött az elmúlt évtizedekben, többek között a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségi tagjaként, a magyarországi Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága regionális referenseként, a Békés Megyei Értéktár Bizottság tagjaként, a Békéscsabai Települési Értéktár Bizottság elnökeként,továbbá a Magyar Néprajzi Társaság tagjaként hasznosította tudását. Szakmai elismertségét jelzi, hogy 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi szakági szakfelügyelője volt.Néprajzkutatói és igazgatói működését több kitüntetéssel és díjjal ismerték el: a Magyar Néprajzi Társaság PRO ETHNOGRAPHIA MINORITATUM emlékérme (2006), Móra Ferenc-díj (2016), az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Nemzetiségekért Díja (2017) „Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése” kitüntetés (2019), Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat (2020), Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2021).Ando György, a közelmúltban készült interjúban így vallott törekvéseiről: „Megítélésem szerint a múzeum feladata, hogy az adott régió kulturális-tudományos fellegvára legyen. A múzeumban dolgozó szakemberek legyenek a kutatási területük leginkább avatott szakértői, őket hívják adott problémák megoldására, őket keressék egy-egy kérdés megválaszolására. Egy múzeum nem csak bemutatni akarjon, hanem ismereteket is adjon át. Minden kiállításnak, kiadványnak legyen meg a mondanivalója, üzenete, amely illeszkedik az intézmény küldetéséhez, stratégiájához. (…) A munkatársakkal azt a célt tűztük ki, hogy a múzeumunk, ahogyan száz esztendővel ezelőtt, ismét Kultúrpalotaként működjön és a most épülő Munkácsy-negyed koronaékszere legyen. Igazgatóként úgy gondolom, ezt csupán a kollektíva összefogásával és a fenntartó város támogatásával együttesen lehet megvalósítani.”Ezek a szavak szinte a jövőre vonatkozó iránymutatásként hatnak. Igen, így szeretnénk, így lesz… De nem lesz könnyű úgy, hogy nincs már velünk, köztünk. Nehéz búcsúzni egy olyan embertől, akit nagyon sokan ismertek és szerettek… Nehéz megfogalmazni azt, amire nincsenek szavak.Nyugodjék békében! Emlékét kegyelettel megőrizzük! a Munkácsy Mihály Múzeum munkatársai Ando György igazgató urat a Munkácsy Mihály Múzeum saját halottjának tekinti.
Link to content: megtekintés
datum: 09/22/2021 - 23:08

cim Vilma-napi hagyományőrzés meghívó

A Vilma Háza Alapítvány szerettel meghív mindenkit a 2021.

Törzs:
A Vilma Háza Alapítvány szerettel meghív mindenkit a 2021. szeptember 4-én 16 órakor kezdődő Hagyományörző Vilma-napi rendezvényére, melyen átadásra kerül az átépített prosház. Részletek a mellékletben.
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/vilma-nap.pdf
Link to content: megtekintés
datum: 08/28/2021 - 21:52

cim I. Közép-Dunántúli Regionális Tájháztalálkozó

​Az I. Közép-Dunántúli Regionális Tájháztalálkozóra 2021. 08 31-én, kedden Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeumban (Erzsébet sétány 1.) kerül sor, melyre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Törzs:
Az I. Közép-Dunántúli Regionális Tájháztalálkozóra 2021. 08 31-én, kedden Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeumban (Erzsébet sétány 1.) kerül sor, melyre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A szakmai fórum fókuszában a 2019-es Év Tájháza, a Bakonyi Ház áll, mindemellett az esemény kiváló lehetőséget kínál a régió tájházai között együttműködés kialakítására is. A rendezvény részletes programja és regisztrációs lapja a mellékletben található.
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/kdr_regionalis_talalkozo_2021.pdf, https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/kdr_regionalis_talalkozo_2021.docx, https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/jelentkezesi_lap_kdr_tajhaztalalkozo_veszprem.doc
Link to content: megtekintés
datum: 08/28/2021 - 21:56

cim A tájház éjszakája Balatonkenesén

A tájház éjszakája - 30 éves a Tájház.

Programok a mellékletben.

Törzs:
A tájház éjszakája - 30 éves a Tájház. Programok a mellékletben.
Link to content: megtekintés
datum: 08/28/2021 - 22:00

cim Népi Építészeti Nyári Egyetem

A NaturArch Házépítő Kft. és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága közös Népi Építészeti Nyári Egyetemet szervez

Kép:
Törzs:
A NaturArch Házépítő Kft. és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága közös Népi Építészeti Nyári Egyetemet szervez, ahol a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a népi építészeti technikákról, kiemelt figyelmet fordítva a sármunkákra.
Link to content: megtekintés
datum: 06/29/2021 - 22:59

cim IX. TÁJHÁZAK NAPJA felhívás

Idén is alkalmat szeretnénk teremteni arra, hogy az év egy kiemelt napján tájházaink az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, ezúttal azonban meghittebb, kevesebb látogatót váró, főként szabadtérre tervezett, az aktuális járványhelyzethez igazodó programokkal tárják ki kapuikat vendégeik előtt.
A Tájházszövetség 2021-ben rendhagyó módon Szent Iván éjjelét, vagyis a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát követő hétvégére hirdeti meg a Tájházak Napját, az ilyenkor szokásos nyárközépi tűzgyújtással egyben a megtisztulást és az újjászületést jelképezve.

Kép: ,
Törzs:
Idén is alkalmat szeretnénk teremteni arra, hogy az év egy kiemelt napján tájházaink az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, ezúttal azonban meghittebb, kevesebb látogatót váró, főként szabadtérre tervezett, az aktuális járványhelyzethez igazodó programokkal tárják ki kapuikat vendégeik előtt. A Tájházszövetség 2021-ben rendhagyó módon Szent Iván éjjelét, vagyis a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát követő hétvégére hirdeti meg a Tájházak Napját, az ilyenkor szokásos nyárközépi tűzgyújtással egyben a megtisztulást és az újjászületést jelképezve. Arra kérjük a csatlakozókat, hogy tájházuk egy számukra különösen kedves kiállított tárgyát helyezzék programkínálatuk középpontjába, erre építve, ehhez kapcsolódva ismertessék meg a személyesen résztvevőkkel és az online formában csatlakozókkal szűkebb környezetük egykori életmódját, paraszti kultúráját, hagyományaikat. A kiemelt tárgy kiválasztásába ha lehet, vonják be közösségüket is. Hiszünk abban, hogy közös gondolkodással, határon inneni és túli összefogással sikerül vonzó, sokszínű kínálatot kialakítani, mindezzel arra ösztönözve vendégeiket, hogy a bezártságot követően ismét ellátogassanak az egyre gazdagodó, sok élményt nyújtó tájházakba és megismerjék az azokat működtető közösségeket! A Tájházszövetség az országos és határokon is átnyúló kezdeményezés szervezését, a jelentkezések regisztrálását, a beérkező információs anyagok központi kommunikációs felületekre történő továbbítását, valamint a központi kommunikáció biztosítását vállalja, a programok tervezéséhez és megvalósításához szakmai tanácsadást       nyújt. A kezdeményezéshez történő csatlakozás minden tájház számára önként vállalható lehetőség. Kérjük, hogy akik kapcsolódni kívánnak a Tájházak Napjához, a következő szempontokat is vegyék figyelembe a programok tervezése során:- tájházuk és programjaik látogatását ezeken a napokon díjmentesen vagy kedvezményesen biztosítsák, tegyék mindezt hozzáférhetővé az online térben is;- a nap folyamán meghatározott időpontokban szakvezetéssel mutassák be a tájház épületét, berendezését, kiemelt tárgyukat,- amennyiben lehetőségük van rá, színesítsék kisebb létszámú helyi hagyományőrzők szereplésével programjukat;- helyi és regionális szinten is népszerűsítsék az eseményt (saját írott és elektronikus felületeiken, az önkormányzat, az oktatás, a kulturális és turisztikai élet szereplőin keresztül, szakmai és civil szervezetek tájékoztatásával); Egymáshoz közeli települések esetén támogatjuk az együttműködést, a programok összehangolását, annak ösztönzését, hogy a közösen is meghirdetett, láncra fűzött események mindegyike iránt érdeklődést ébresszenek a látogatókban. A Tájházak Napja kommunikációjában az ilyen jellegű összefogásokat kiemelten kezeljük. Csatlakozni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével,  és folyamatos, de legkésőbb 2021. május 30-ig történő visszaküldésével  lehet! Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz jpg formátumban egy-két publikálható, a tájház élő működését megörökítő fotót is mellékeljenek. Kérjük a járványügyi szabályok maximális figyelembevételét, minden eshetőségre készülve online kiállítások, tárlatvezetések, virtuális túrák, hagyományőrző bemutatók előkészítését a tájházak elkötelezett rajongói számára! Noszvaj, 2021. április 19.
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/tajhaza_napja_2021_felhivas_tsz.doc
Link to content: megtekintés
datum: 04/22/2021 - 20:29

cim Év Tájháza pályázat

A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek széles

Kép:
Törzs:
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az „Év Tájháza” cím elnyerésére. A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címre az a magyarországi székhelyű és fenntartójú, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájház pályázhat, amely a 2020. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett, és az EMMI felé statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A Tájházszövetség a határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel és kiállítással rendelkező tájházak számára is biztosítja a pályázás lehetőségét. Az „Év tájháza” kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és „Az Év tájháza 2020” feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet. A díj átadására 2021 őszén a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Budaörsön kerül sor.
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/ev_tajhaza_palyazati_felhivas_2021_1.doc
Link to content: megtekintés
datum: 08/12/2021 - 20:39

cim Az Év Tájházvezetője a Marosán család

A Magyarországi Tájházak Szövetsége pénteken tartott online közgyűlésén Az Év Tájházvezetője elismerésben részesítette a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat létrehozó és a hagyománytisztelet szellemében működtető Marosán családot, név szerint Marosán Györgyöt, feleségét: Juditot és lányukat: Grétát.

Kép: , , , , , , , , ,
Törzs:
A Magyarországi Tájházak Szövetsége pénteken tartott online közgyűlésén Az Év Tájházvezetője elismerésben részesítette a biharkeresztesi Csicsóka Tájházat létrehozó és a hagyománytisztelet szellemében működtető Marosán családot, név szerint Marosán Györgyöt, feleségét: Juditot és lányukat: Grétát. A Tájházszövetség elnöksége 2009-ben határozta el, hogy az „Év tájháza” kitüntető cím mellett az egyéni teljesítményt is díjazni kívánja, ezért a színvonalas, példamutató tájházvezetői munka elismerésére megalapította az „Év tájházvezetője” díjat, melyet évente egy alkalommal ad át. Az elnökség 2021-ben az ország keleti határszélén, Biharkeresztesen élő Marosán család hagyományőrző munkáját ismerte el ilyen módon. Lelkes munkájuk gyümölcse sorra beérett. 2017-ben a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Gyűjtőpályázatára benyújtott munkájukat elismerésben részesítette. 2019-ben Biharkeresztes Város Kultúrájáért díjat adományozott a Marosán-házaspárnak. S most, megköszönve sokoldalú, a bihari térség értékeinek megőrzéséért, elkötelezett éltetéséért végzett munkájukat, méltán vehetik át a Tájházszövetség által adományozott Év Tájházvezetője elismerést.
Melléklet:
https://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/az_ev_tajhazvezetoje_sajtoanyag.docx
Link to content: megtekintés
datum: 08/12/2021 - 21:41

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára