Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ A felhívás célja
A Családbarát múzeum felhívás célja a muzeális intézmények ösztönzése arra, hogy szolgáltatásaikat, infrastruktúrájukat, programjaikat családbaráttá tegyék, és elősegítsék a különféle családtípusok minőségi időtöltését, valamint erősítsék a családbarát értékrendet és a családot, mint mikroközösséget.
Hosszabb távú cél, hogy a felhívás nyomán a múzeumok folyamatosan vizsgálják a családok felmerülő igényeit, és lehetőségeikhez mérten igyekezzenek kielégíteni ezeket. Cél továbbá, hogy az intézmények fejlesszék és bővítsék a családokat megcélzó oktatási, nevelési és szociális tevékenységeiket, családbarát szolgáltatásaikat, és ebben szorosan együttműködjenek a különféle családtípusokat segítő szakmai szervezetekkel.
 A felhívás tárgya
A szakmai kritériumrendszer szerint működő „Családbarát múzeum” cím elnyerése az adott évben.
 A résztvevők köre és a jelentkezés feltételei
    A cím elnyerésére magyarországi, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények és tagintézményeik jelentkezhetnek.    A felhívás évente, az adott év negyedik negyedévében kerül kiírásra és elbírálásra. Első alkalommal a kiírásra 2020. március 10-ig kerül sor.    A díjazott múzeumok száma nem korlátozott, az elismerést minden múzeum és tagintézmény elnyeri, amelyik teljesíti a kritériumrendszerben meghatározott követelményeket.    A címet elérni kívánó múzeumnak a kritériumrendszerben előírt dokumentumokkal kell igazolnia a feltételek teljesültését, az adott évre vonatkozóan.
Az elismerés formája
Az elismerések átadására Lakitelken kerül sor 2020. április 27-én a „Kárpát-medencei kulturális találkozó” keretében megrendezésre kerülő „Múzeumok a sokszínű családokért” című szakmai konferencia ünnepélyes díjátadóján.
A címet elnyerő múzeumok oklevelet kapnak, melyet a múzeumban kihelyezhetnek. A minősítést igazoló „logó”-t digitális formában is megkapják az intézmények, melyet három éven keresztül – illetve újraminősítésük esetén folytatólagosan – használhatnak az online csatornáikon és kiadványaikban is.
A címet elnyerő múzeum a következő év január 1-től három éven keresztül használhatja az elismerést, ezt követően újra megpályázhatja. 2020-ban az elismerés a kihirdetés napjától használható.
A kiíró törekszik rá, hogy az elismerést elnyert muzeális intézmények számára lehetőséget biztosítson szakmai fórumokon, konferenciákon, elektronikus és nyomtatott kiadványokban családbarát fejlesztéseik és eredményeik, jó gyakorlataik széles körű bemutatására.
 A kidolgozás kritériumai, az ajánlások rendszerbe illesztése
A családbarát működés kritériumrendszerében külső (a látogatók által érzékelt) és belső (a múzeum munkatársait és belső folyamatait érintő) szempontok egyaránt szerepelnek.
A cím elnyeréséhez az alábbiakban felsorolt 30 kritérium közül legalább 24-et kell teljesítenie a benyújtó intézménynek. A felhívás A családbarát múzeum kritériumrendszere című mellékletében ezek teljesítéséhez gyakorlati segítséget találnak az elismerésre pályázó intézmények. A családbarát múzeum kritériumrendszere című melléklet itt tölthető le.
 A minősítés menete
A Családbarát múzeum minősítés elnyerésének feltétele, hogy a fenti kritériumrendszer alapján a múzeum a maximális 30 pontból legalább 24 pontot elérjen (ez 80%-os teljesítésnek fele meg), az alábbiak szerint:
    A minősítés önértékelés formájában valósul meg, amelyet a múzeum munkatársai végeznek külső résztvevők bevonásával (például egy kisgyermekes családos látogató és egy családokkal foglalkozó szakember).    A minősítés során a múzeum munkatársai előzetesen értékelik az egyes kritériumokat (0 vagy 1 pont) és összegyűjtik a teljesítést igazoló dokumentumokat, linkeket, fotókat.    Ezután a külső résztvevőkkel közösen véglegesítik az értékelést, és erről jegyzőkönyvet készítenek a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával.    A 24 pontot meghaladó minősítést a jegyzőkönyvvel és igazoló anyagokkal együtt a múzeum elküldi a minősítést végző, szakemberekből álló bizottságnak, ahol elbírálásra kerül.    A minősítést első alkalommal 2020. április 14-ig kell elvégezni és eredményét megküldeni elektronikus formában a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak, a csaladbaratmuzeum@skanzen.hu e-mail címre, illetve postai úton egy példányban a 2001 Szentendre, Pf. 63 címre. A borítékra kérjük ráírni: „Családbarát múzeum”    Amennyiben a múzeum elnyeri a „Családbarát múzeum” minősítést, azt a minősítést követő második év december 31-ig használhatja és kommunikálhatja a látogatói felé.
A feltételek meglétét szúrópróbaszerűen egy erre felkért bizottság tagjai ellenőrizhetik.
 Határidő: 2020. április 14.  (e-mailben illetve és a postára adás végső időpontja)
A benyújtáshoz szükséges dokumentumok
    Családbarát működés pontozási táblázat – itt tölthető le a formanyomtatvány    Nyilatkozat a Családbarát múzeum elismerés teljesítéséhez – itt tölthető le a formanyomtatvány    Jegyzőkönyv a minősítésbe bevont összes jelenlévő aláírásával (egyedi, intézményi jegyzőkönyv megfelelő, nincs formanyomtatvány)    Fotódokumentáció     Az intézményi honlapról print screenek
A dokumentumok beküldésekor kérjük figyelembe venni, hogy küldeményenként összesen maximum 8 MB (megabyte) terjedelmű online küldeményt tud a postafiók fogadni.
További kérdés esetén, kérjük, hogy e-mailben érdeklődjön:
csaladbaratmuzeum@skanzen.hu
Részletek