A települési önkormányzatok által fenntartott valamint támogatott muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló rendelet megjelenés előtt áll.A sikeres pályamunkák elkészítése érdekében az alábbi információkkal szeretnénk segíteni felkészülésüket.Kérjük a megyei hatókörű városi múzeumokat, hogy a megye területén működő muzeális intézmények számára a körlevelet továbbítani szíveskedjenek!Együttműködésüket köszönjük.
Múzeum támogatására vonatkozó igényhez csatolni kell:a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést;c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét;d) a kiállítás látványtervét;e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállításvezető kéziratát; valamintf) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább 3 oldal terjedelemben.
Közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely támogatására vonatkozó igényhez csatolni kell:a) a tervezett fejlesztés leírását, várható eredményeit, a közösségi, közművelődési céljait bemutató tervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervét, figyelemmel a 2. melléklet szerinti adatlapon 2016. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést;c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;d) a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának tervét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;e) a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleményét a tervezett fejlesztésre vonatkozóan, amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének; valamintf) nemzetiségi feladatok ellátása esetén az érintett települési, ennek hiányában területi, ennek hiányában országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.
A támogatási igényhez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell továbbá a települési önkormányzat írásbeli nyilatkozatát arról, hogy
a) nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással ésb) az általa vállalt feladatokra nem részesült költségvetési támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.