A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az „Év Tájháza” cím elnyerésére. A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címre az a magyarországi székhelyű és fenntartójú, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájház pályázhat, amely a 2020. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett, és az EMMI felé statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A Tájházszövetség a határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel és kiállítással rendelkező tájházak számára is biztosítja a pályázás lehetőségét.
Az „Év tájháza” kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és „Az Év tájháza 2020” feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet. A díj átadására 2021 őszén a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Budaörsön kerül sor.