A Magyarországi Tájházak Szövetsége elismerését 2020. szeptember 4-én, Szentendrén, szervezet éves közgyűlésén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Dombi Alajosné, a Felpéci Tájház vezetője kapta meg.
Egy műemléki védelem alatt álló, családi lakóházas ingatlan tulajdonosává 2002. május 16-tól vált a Felpécért Alapítvány, melynek vezetősége – élén Dombi Alajosnéval – minden pályázati lehetőséget megragadott, és kereste az anyagi forrásokat ahhoz, hogy a felújítást el tudják végezni. Összefogásuk és kitartásuk, valamint a 2004. szeptemberi átadás előtt szervezett helytörténeti és néprajzi tábor eredménye tette lehetővé, hogy a tájház ma látható berendezése teljes egészében a felpéci emberek adományából létrejöhetett.
2006 nyarán egy új épületrésszel bővült a porta, ahol gyermekfoglalkozásaiknak méltó és infrastruktúra szempontjából alkalmas helyet alakítottak ki. A szakmai elvárásoknak is igyekeztek eleget tenni, így a 2008. évtől közérdekű muzeális kiállítóhelyként működik a Felpéci Tájház.
Joli igényességének, elhivatottságának köszönhető, hogy egy kiváló néprajzos szakembert, Géber Józsefet is megnyert – előbb önkéntesként, majd munkatársként – a tájház szakmai munkájának irányítására. Ennek gyümölcse például az Egy felpéci mestergerenda meséje című vándorkiállításuk, amely nemcsak a környékbeli iskolákba, hanem a megyeszékhely Győr néhány középiskolájába is eljutott, és sikeres bemutatójuk volt Budapesten is.
A tájház fenntartása, gondozása 2004 óta állandó feladatot ad az alapítványnak. Dombi Alajosné irányításával összehangoltan, felelősséggel – tulajdonosi szemlélettel – végzik hónapról-hónapra a folyamatos kisebb javításokat, de 2017-ben egy viharkár miatt a tető teljes felújítására is hihetetlenül gyorsan tudtak forrást és szakembereket találni. Mindezeken túl az elmúlt években a gádor újra épült, a falak vakolatának javítása, meszelése is megtörtént, a kapu is megszépült.
Új feladat és új lehetőség is adódott nemrégiben, egy pince-présház és a hozzá tartozó 2165 m2 szőlő és gyümölcsös adományával kiteljesedett tájházuk gazdasági egysége. A pince felújítása 2018-ban megtörtént az önkormányzat és a Kubinyi Ágoston Program forrásaival és a Népi Építészeti Nyári Egyetem résztvevőinek közreműködésével. A zsúpfedésű épülettel bővült a tájház kiállítótere, de a szőlő és gyümölcsös is a kiállítás részévé vált. Szintén a Kubinyi Ágoston Program segítségével 2019-2020-ban egyedülálló módon etnobotanikai kert kialakításába kezdtek, tájjellegű, hagyományos szőlőfajtákat, gyümölcsfákat ültettek helyben gyűjtött öreg fák oltóágait felhasználva, és mindezt az élményszerű oktatás szolgálatába állítva.
Évről évre nő a látogatottság – főként az óvodai és diákcsoportok részéről –, de szerencsére vannak felnőttek is, akik egyre nagyobb számban érkeznek a Felpéci Tájházba.
Az udvari kemence és a hagyományos kenyér, cipó, kalács kóstolása vonzó a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Volt már itt népzenei tábor, testvértájházi találkozó a Garamszentgyörgyről érkező Duba Tájházzal, és közös kulturális programmal gazdagították a település életét is.
A tájházi pince felújításához kapcsolódva helyszínt biztosítottak a Népi Építészeti Nyári Egyetemnek. Az Országos Honismereti Akadémia résztvevői is meglátogatták a tájházat, a Nemzeti Művelődési Intézet is szervezett ide egy „látóutat”, hogy megismertessék azt a működést, azokat a tevékenységeket, amelyekkel a Felpécért Alapítvány 20 éves működése fenntartotta a kis falu tájházát, és azt igyekszik mindig eredményesen, sikeresen és változatos programokkal előrevinni, ismertté tenni.
A tájház megálmodójaként és azóta a lelkeként Joli a következőképpen vall magáról és küldetéséről: „41 évesen önkéntes munkám lett a „főállásom”, amiben még nem értem el a nyugdíjkorhatárt. Ezen már sokat gondolkodom, és próbálok nyitott szemmel és éberen figyelni, hogy amit létrehoztam a faluban élő korosztályom segítségével, azt legyen, aki tovább folytatja. Igyekszem környezetemet fiatalítani, ami nem könnyű dolog a mai világban. Lakóhelyemen sokan becsülik azt a tevékenységet, amit évek óta végzünk hagyományaink, értékeink megőrzése, továbbadása érdekében. Aki erre a pályára segített, abban bízom a jövőt illetően!”